Wycieczki weekendowe

ETVA Travel > Wycieczki > Promocje > Wycieczki weekendowe

P1040223
Wilno — Troki
3 dni – 2 noce
Program imprezy:
1 dzień
Zwiedzanie Wilna, m.in. Kościół sw. Piotra i Pawła na Antokolu, Wzgórze Trzech Krzyży, Plac  Katedralny, Katedra św. Stanisława, Plac przy Pałacu Prezydenckim, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Ducha, Plac Ratuszowy, Cerkiew św. Ducha, Kościół św. Teresy, Ostra Brama, Kościół św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza.
Wjazd na wieżę telewizyjną z obrotową kawiarnią na wysokości 165 m (fakultatywnie). Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: m.in. Cmentarz na Rossie.
Dojazd do Trok. Troki – dawna stolica Litwy, która zaczęła pojawiać się jako miasto już w XIII wieku i jest bramą do południowo-wschodniej części Litwy. Jest tu jedyny gotycki zamek na wodzie w Europie Wschodniej, wybudowany w ekstremalnych warunkach – nad jeziorem Galwe. Zamek w Trokach – najstarsze litewskic centrum administracyjne i obronne. W XV wieku, miasto było rezydencją książąt litewskich. Obecnie w odrestaurowanym zamkuu mieści się muzeum historyczne. Ponadto, Troki to wyjątkowe centrum społeczności karaimskiej, narodowe danie “kibinai” – klucz do lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Zwiedzanie Starówki Trockiej – kościoła parafialnego z pocz. XV w. ze słynnym obrazem Matki Bożej Trockiej, kenesy karaimskiej – obiad w restauracji karaimskiej, czas wolny, który można wykorzystać na spacer nad brzegami jezior trockich, pływanie statkiem lub kupienie pamiątek z Litwy.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Zakupy.
Powrót do kraju.

badge