1 Dzień

Śniadanie

Spacer po starym mieście w Wilnie

Ostra Brama – Katedra

Kościół św. Teresy

Prawosławna cerkiew św. Ducha z ciałami męczenników wileńskich

Klasztor Bazylianów z celą Konrada

Ratusz

Dzielnica żydowska

Kościół Miłosierdzia Bożego z cudownym obrazem Jezu Ufam Tobie

Uniwersytet Wileński

Muzeum A. Mickiewicza

Zaulek gotycki

Katedra Wileńska

Zwiedzanie na piechotę, muzeum A.Mickiewicza i Uniwersytet Wileński – około 4 godzin.

Czas wolny 2-3 godziny, powrót do Polski.

Program ramowy może ulec zmianie

badge