Kościoły i cmentarze na Litwie

ETVA Travel > Wycieczki > Pielgrzymki > Kościoły i cmentarze na Litwie

P1020553

Kościoły i Katedry na Litwie są nie tylko miejscem pielgrzymek, ale także żywymi pomnikami, najbardziej dokładnie odzwierciedlają głęboką historię regionu i narodu. Kopuły kościołów, cekwi i świątyń zdobią wiele małych miast. Prawie w każdym z tych zabytków kaplice są prawdziwym dziełem sztuki. Wszystko to jest duchowym dziedzictwem, które należy do ludzi wszystkich wyznań. Poeci romantycy: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki na zawsze swą twórczością powiązali losy narodu polskiego, litewskiego i białoruskiego, a serce Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego zostało pochowane na wileńskim cmentarzu Rossa.

Nie da się odwiedzić wszystkich miejsc świętych na Litwie w ciągu kilku dni, ale będziemy mieli okazję zobaczyć Perłę Starego Miasta, która jest położona w północno-wschodnim krańcu, monumentalną bazylikę archikatedralną.

Okres renesansu miał stosunkowo niewielki wpływ na rozwój miasta i jego architekturę, lecz również pozostawił po sobie wspaniałe zabytki, z których najbardziej znanym jest XVI-wieczna Ostra Brama, obecnie sanktuarium z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej (obraz został uroczyście koronowany w 1927 r. decyzją papieża Piusa II) – część murów obronnych miasta, oraz kościół św. Michała i część dziedzińców uniwersyteckich. Kolejnym klejnotem wileńskiej Starówki jest kościół św. Anny. Powstały na początku XVI w. jest najsłynniejszym zabytkiem miasta z epoki gotyku. Kościół św. Ducha jest wspaniałym okazem architektury baroku. W XIV w. był wielokrotnie przebudowywany, zaś w 1501 r. został przekazany zakonowi dominikanów. Dzisiaj kościół św. Ducha jest głównym ośrodkiem polskojęzycznej wspólnoty katolickiej.

Z epoki późnego baroku pochodzi także kościół św. Trójcy i brama bazylianów. Bogaty zespół barokowy stanowi kościół, zabudowania klasztorne, dzwonnica oraz brama klasztorna. Perłą w koronie wileńskich zabytków jest barokowy kościół św. Piotra i Pawła. Fundatorem kościoła, którego budowę rozpoczęto w 1668 r. był hetman Michał Kazimierz Pac. Wnętrze świątyni zdobi blisko 2 tys. stiukowych rzeźb, które przedstawiają sceny z historii chrześcijaństwa, postacie mitologiczne, biblijne i historyczne oraz sceny z życia codziennego ówczesnego Wilna. Jednym z ważniejszych obiektów Wilna dla Polaków jest Cmentarz na Rossie. Wśród grobów polskich legionistów, przy grobie matki spoczywa serce Józefa Piłsudskiego. Na cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych Polaków.

badge