Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia – Rosja – Litwa

ETVA Travel > Wycieczki > Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia – Rosja – Litwa

15
Program Nr. 1 (7 dni)
1 dzień: LITWA (SZAWLE), ŁOTWA (RYGA)
Śniadanie. Wyjazd pod Górę Krzyży (Szawli). Spacer po jedynym w swoim rodzaju sanktuarium, gdzie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy krzyży. Przejazd do Rygi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. Starego Miasta, Katedra Domska, Kościoły Św. Piotra i Św. Jakuba, ratusz i parlament, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Dom Bractwa Czarnogłowych, Trzej Bracia.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: ESTONIA (TALLIN)
Śniadanie. Przejazd do Tallina. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, Ratusz miejski, Apteka, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, dzielnica Pirita i Park Święta Pieśni. Czas wolny na starówce.
Przejazd do hotelu, zakwateroenie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: FINLANDIA (HELSINKI), ROSJA (SANKT PETERSBURG)
Śniadanie. Przeprawa promem do Helsinek. Zwiedzanie Helsinek z przewodnikiem, m.in.: kościół w skale, katedra protestancka, sobór Uspieński, Plac Senacki.
Przejazd do Sankt Petersburga, zakwateroenie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: ROSJA (SANKT PETERSBURG)
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Sankt Petersburga, m.in.: wnętrz Pałacu Zimowego, Ermitaż, gmach Admiralicji, gmach Sztabu Generalnego, Pałac Marmurowy, a także Cypel Wyspy Wasilewskiej, nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, Plac Senacki ze słynnym pomnikiem Piotra I – Miedziany Jeździec, Placu św. Izaaka, Soboru św. Izaaka (wnętrza), Newskiego Prospektu. Czas wolny.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: ROSJA (CARSKIE SIOŁO, PETERHOF)
Śniadanie. Przejazd do Carskiego Sioła (Miasto Puszkin) – zwiedzanie pałacu Katarzyny ze słynną bursztynową komnatą, następnie przejazd do Peterhofu – byłej letniej rezydencji carskiej, zwiedzanie Parku Dolnego, gdzie zgromadzone są najbardziej atrakcyjne fontanny i kaskady.
Powrót do Petersburga, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: LITWA (WILNO)
Śniadanie. Wczesny wyjazd do Wilna, przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: LITWA (WILNO)
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama, kościół św. Teresy, sobór św. Ducha, Plac Katedralny, pałac prezydencki, budynek Uniwersytetu Wileńskiego, Kościół św. Anny i pomnik Adama Mickiewicza, Plac Ratuszowy, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na Rossie.
Czas wolny. Wyjazd.
 

Program Nr. 2 (10 dni)

 1 dzień: LITWA (Wilno)

Przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień: LITWA (Wilno)

Śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama, kościół św. Teresy, sobór św. Ducha, Plac Katedralny, pałac prezydencki, budynek Uniwersytetu Wileńskiego, Kościół św. Anny i pomnik Adama Mickiewicza, Plac Ratuszowy, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na Rossie. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: ROSJA (SANKT PETERSBURG)

Śniadanie. Całodniowy przejazd z Wilna do Sankt Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: ROSJA (SANKT PETERSBURG)

Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Sankt Petersburga: Twierdza Pietropawłowska, Nadbrzeże Uniwersyteckie, Newski Prospekt, Pałac Zimowy, Admiralicja, Sobór św. Izaaka. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

5 dzień: ROSJA (SANKT PETERSBURG: CARSKIESIOŁO – PAWŁOWSK)

Śniadanie. Zwiedzanie: Muzeum Ermitaż, Carskie Siodło z Pałacem Katarzyny Wielkiej, Bursztynowa Komnata wierna kopia zaginionego oryginału, Pawłowsk z jednym z największych parków na świecie. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

6 dzień: ROSJA (SANKT PETERSBURG), ESTONIA (TALLIN)

Śniadanie. PETERHOF: Ogrody z Fontannami. Przejazd do Estonii do Tallina. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, obiadokolacja i nocleg.

7 dzień: ESTONIA (TALLIN)

Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, Ratusz miejski, Apteka, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, dzielnica Pirita i Park Święta Pieśni. Czas wolny na starówce. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

8 dzień: FINLANDIA (HELSINKI)

Śniadanie. Przeprawa promowa do Helsinek, stolicy Finlandii. Zwiedzanie: Plac Targowy, Pałac Prezydencki, Senat, Katedra, Uniwersytet, pomnik Aleksandra II, Kościół w Skale. Powrót do Tallina. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

9 dzień: ŁOTWA (RYGA), LITWA (SZAWLE)

Śniadanie. Przejazd do Rygi. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Starówka, Katedra Luterańska, Katedra Katolicka, Ratusz. Postój na górze Krzyży pod Szawlami. Przejazd do Kowna. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

10 dzień: LITWA (KOWNO)

Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: ruiny zamku, kościół św. Jerzego, Seminarium Duchowne, Rynek Katedra św. Piotra i Pawła, Muzeum Diabłów. Czas wolny. Wyjazd.

Program ramowy – kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

badge