Obiekty z listy dziedzictwa UNESKO na Litwie

ETVA Travel > Wycieczki > Wycieczki po Litwie > Obiekty z listy dziedzictwa UNESKO na Litwie

Republika Litewska do UNESCO została przyjęta w 1991 roku. Jednym z kierunków działalności organizacji jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.
Wilno, niegdyś będące politycznym centrum Wielkiego Księstwa Litewskiego, miało ogromny wpływ na rozwój kultury i architektury w Europie Wschodniej. Mimo inwazji i częściowych zniszczeń, miasto zachowało imponujący kompleks budynków gotyckich, renesansowych, barokowych i klasycystycznych. To zostało powodem, że w 1994 roku, centrum zabytkowe Wilna było wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Podczas zwiedzania można odwiedzić jedną z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej – Uniwersytet Wileński. Będziecie podziwiali kościoły, place, ulice i świątynie różnych wyznań (Katedrę, Ostrą Bramę, świątynię Apostołów Piotra i Pawła, wzgórze Giedymina, Plac Katedralny, kościół św. Anny, klasztor Bernardynów, cmentarz na Rossie).
Mierzeja Kurońska – unikalne dzieło człowieka i przyrody, w 2000 r. została wniesiona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest półwyspem (długość około 98 km, szerokość 0,4 – 4 km), znajduje się na terytorium dwóch państw – Litwy i Rosji (obwód Kaliningradzki). Do Litwy należy 50 km powierzchni na północ od półwyspu. Odwiedzimy także muzeum morskie, będziemy obserwować pracę zegara słonecznego.
Kiernów (Kernavė) – miejse, które jest kolebką cywilizacji, wskazuje na wyjątkowe tradycje kulturowe – zostało włączone na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku. Kiernów jest jedynym miastem w krajach bałtyckich, na terenie którego znajduje się pięć kopców – było starodawną stolicą Litwy. Kernavė również ma status Parku Narodowego, gdzie już prawie 30 lat systematycznie są prowadzone badania archeologiczne. W miejscowym muzeum archeologii i historii wyeksponowano wiele unikalnych artefaktów.

badge