Wycieczki do sąsiednich krajów Europejskich

ETVA Travel > Wycieczki > Wycieczki dla młodzieży > Wycieczki do sąsiednich krajów Europejskich

P1030567
Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia
6-8 dni
Ryga (1) – Tallin (3) – (Helsinki) – Wilno – Troki – Kowno (1-3)
1. DZIEŃ
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem. Przejazd do Tallina. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie. Przeprawa promem do Helsinek, zwiedzanie miasta.
Powrót do Tallina w godzinach wieczornych, kolacja i nocleg.
4. DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie Tallina z przewodnikiem. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
5. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6. DZIEŃ (+ Troki – Kowno 2 dni)
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Wilna z przewodnikiem.
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowości.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

badge