Wycieczki studyjne

ETVA Travel > Wycieczki > Wycieczki dla grup > Wycieczki studyjne

Oferujemy organizację kursów komputerowych, księgowych, medycznych i innych; seminary na temat turystyki i psychologii; szkolenia w językach: angielskim, rosyjskim, litewskim, polskim, itp; warsztaty, praca w grupie z wachowym wykładowcą.
Trasa jest indywidualna i zależy od celu i intensywności treningu.
 
1. Kursy związane z turystyką:
– kandydat na pilota wycieczek turystycznych;
– kandydat na przewodnika;
 
2. Kursy językowe:
– angielski;
– niemiecki;
– litewski;
– rosyjski;
– język migowy;
 
3. Szkolenia BHP:
– służb BHP;
– dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
– pracowników administracyjno-biurowych;
– pracowników;
 
4. Kursy komputerowe:
– podstawy obsługi komputera;
 
5. Kursy medyczne:
– opiekun osób starszych z modułami językowymi;
– opiekunka dziecięca;
– masażystka;
– pomocy przedmedycznej;
 
6. Wychowanie komunikacyjne:
– edukacja dzieci i młodzieży;
 
7. Kursy dokształcające:
– kasjer walutowy;
– prowadzenie archiwum zakładowego;
– profesjonalna sekretarka-asystentka;
– kelner-barman;
– pracownik biurowy małej i średniej firmy;
– przeciwdziałanie mobbingowi.

badge