Podróż przez dwie Bałtyckie stolice

ETVA Travel > Gwarantowane wycieczki > Podróż przez dwie Bałtyckie stolice

Wycieczka: “Podróż przez dwie Bałtyckie stolice”
Czas trwania wycieczki to 5 dni, 4 noce
Mini grupy – minimum 2 osoby – maksymalnie 16 osób.
Wilno – Troki – Kaunas – Krestov mountain – Rundale – Riga – Jurmala
Daty:
Poza sezonem:
26.01-30.01.2018
09.02-13.02 2018
08.03-12.03.2018
24.03-28.03.2018
03.11-07.11.2018
07.12-11.12.2018
W sezonie:
28.04-02.05.2018
19.05-23.05.2018
09.06-13.06.2018
14.07-18.07.2018
16.07-20.07.2018
03.08-07.08.2018
17.08-21.08.2018
31.08-04.09.2018
07.09-11.09.2018
05.10-09.10.2018

badge